Raport ECMO
Ostateczną decyzję o przyjęciu do ośrodka podejmuje Kierownik/Koordynator tego ośrodka.
Należy skontaktować się telefonicznie w celu weryfikacji możliwości przyjęcia pacjenta (numer kontaktowy pojawi się po kliknięciu na nazwę szpitala).
DOLNOŚLĄSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
raport z   08.12.2021 07:48
0
0
0
0
0
0
0
0
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Z. Religi Medinet Sp. z o.o., Oddział Kardiochirurgii / ul. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław
(minęło ponad 24h)   02.12.2021 08:17
2
2
2
2
0
0
0
0
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Borowska 213, 50-556 Wrocław
raport z   08.12.2021 09:44
5
2
3
2
1
0
0
0
KUJAWSKO-POMORSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, Oddział Kardiochirurgii / ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
(minęło ponad 24h)   07.12.2021 08:06
0
0
0
0
1
0
1
0
Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
raport z   08.12.2021 07:26
0
0
0
0
0
0
2
2
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Kardiochirurgiczny / ul. Rydygiera 15/17, 86 - 300 Grudziądz
(minęło ponad 24h)   19.11.2021 13:22
0
0
0
0
2
2
1
1
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Kardiochirurgii / ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
raport z   08.12.2021 07:42
0
0
0
0
2
2
1
1
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii / ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
(minęło ponad 24h)   07.12.2021 08:34
2
0
2
0
0
0
0
0
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Bydgoszczy, Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii / ul. Świętego Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 10:21
0
0
0
0
0
0
1
1
LUBELSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Klinika Kardiochirurgii / ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin Skrytka Pocztowa 270
raport z   08.12.2021 10:04
2
2
1
1
0
0
0
0
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiochirurgiczny / ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
raport z   08.12.2021 07:09
0
0
0
0
1
1
0
0
LUBUSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii /
raport z   08.12.2021 07:26
1
1
1
1
1
1
0
0
ŁÓDZKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 10:13
1
1
1
1
4
1
4
1
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
raport z   08.12.2021 10:15
2
2
2
1
0
0
0
0
MAŁOPOLSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii / ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 10:26
2
0
2
0
1
1
1
1
Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II w Krakowie, I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków
(minęło ponad 24h)   28.06.2021 08:31
1
1
0
0
2
2
0
0
Krakowski Szpital Specjlistyczny im Jana Pawła II, II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Prądnicka 80 31- 202 Kraków
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 12:28
1
1
0
0
0
0
0
0
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii NSSU / uL M. Jakubowskiego 2 / budynek F, poziom 2
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 21:29
2
0
2
0
2
0
2
0
MAZOWIECKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Oddział Kardiochirurgii / ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
(minęło ponad 24h)   19.11.2021 07:55
0
0
0
0
2
1
0
0
Szpital Medicover w Warszawie, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej / Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa
(minęło ponad 24h)   22.11.2021 09:52
2
2
2
2
2
2
1
1
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii / ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 11:52
1
1
0
0
1
0
0
0
Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii / ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
raport z   08.12.2021 07:37
2
1
2
1
0
0
0
0
Wosjkowy Instytut Medyczny, Klinika Kardiochirurgii / ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
(minęło ponad 24h)   07.12.2021 08:44
1
0
0
0
1
1
0
0
OPOLSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Regionalne Centrum ECMO
Ośrodek realizuje również mobilną terapię ECMO
/ al. W. Witosa 26, 45-401 Opole
raport z   07.12.2021 20:23
5
0
4
0
0
0
0
0
PODKARPACKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Klinika Kardiochirurgii / ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
raport z   07.12.2021 12:14
1
1
1
1
2
2
2
2
PODLASKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok
raport z   08.12.2021 10:24
1
1
0
0
0
0
0
0
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym / ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
(minęło ponad 24h)   07.12.2021 07:55
0
0
0
0
2
1
2
1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Klinika Kardiochirurgii / ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
raport z   08.12.2021 07:57
1
1
1
1
1
1
1
1
POMORSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Oddział Kardiochirurgii / ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
(minęło ponad 24h)   23.05.2021 09:04
1
1
0
0
3
3
3
3
ŚLĄSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Górnośląskie Cenrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii / ul. Ziołowa 45 / 47, 40-635 Katowice
(minęło ponad 24h)   24.01.2021 09:40
0
0
0
0
3
1
3
1
SCCS w Zabrzu, Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM / ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
raport z   08.12.2021 09:37
8
1
6
1
0
0
0
0
Szpital Śląski w Cieszynie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
(minęło ponad 24h)   06.12.2021 14:17
0
0
0
0
0
0
2
2
Szpital Wojewódzki Bielsko Biała Al. Armii Krajowej 101, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
raport z   08.12.2021 08:19
0
0
0
0
1
0
0
0
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich, Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie
(minęło ponad 24h)   07.12.2021 08:57
1
0
1
0
0
0
0
0
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii / ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
(minęło ponad 24h)   07.12.2021 08:31
1
1
1
1
3
3
3
3
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Żołnierska 18, 10- 561 Olsztyn
(minęło ponad 24h)   03.12.2021 13:02
0
0
0
0
2
0
2
0
WIELKOPOLSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu; Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu / ul. Przybyszewskiego 49; 60-355 Poznań
raport z   08.12.2021 08:35
4
0
4
0
0
0
0
0
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii / ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznaniu
raport z   08.12.2021 08:41
1
1
0
0
0
0
0
0
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ul. Szamarzewskiego 62; 60-569 Poznań
raport z   08.12.2021 07:17
0
0
0
0
1
1
0
0
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ, Oddział Kardiochirurgii / ul. SZWAJCARSKA 3, 61-285 POZNAŃ
raport z   08.12.2021 08:13
0
0
0
0
2
1
0
0
ZACHODNIOPOMORSKIE
ECMO CardioHelp
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
(dostępne wraz z zestawem)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(wszystkie)
ECMO CardioHelp
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
inne
(wszystkie)
inne
(dostępne wraz z zestawem)
inne
dla COVID-19
(wszystkie)
inne
dla COVID-19
(dostępne wraz z zestawem)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terpai
Ośrodek realizuje również mobilną terapię ECMO
/ 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
raport z   08.12.2021 09:26
2
2
2
2
0
0
0
0
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie , Klinika Kardiochirurgii / al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
raport z   07.12.2021 11:52
0
0
0
0
2
1
0
0
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | 2020
X